top of page

Acerca de

Nhân viên tuyển dụng idol/KOL

Taipei City, Taiwan

Contract Employee

Chịu trách nhiệm tuyển dụng idol nghiệp dư/KOL thông qua internet và các kênh để đạt mục tiêu tuyển dụng của nền tảng.

Nếu bạn là người cầu tiến và ham học hỏi, tiến bộ, chào mừng bạn gia nhập chúng tôi.

Nội dung công việc

  1. Tuyển dụng idol và KOL bằng các kênh khác nhau

  2. Lưu trữ và sắp xếp thông tin liên lạc

  3. Giải thích nội dung công việc cho ứng viên

  4. Báo cáo tiến độ công việc

  5. Những việc khác do quản lý giao

Điều kiện tuyển dụng

  1. Có kinh nghiệm tuyển dụng hoặc sales

  2. Thông thạo tiếng Việt

Lương

Đảm bảo NT$40,000/tháng

Có thưởng chỉ tiêu

Cách ứng tuyển

Vui lòng gửi CV và thư xin việc mới nhất của bạn đến hr@swag.live, và cho biết vị trí bạn ứng tuyển trong tiêu đề.

bottom of page